benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrátenie tovaru    benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 041/20 20 222 (Po-Pi 8:30 - 16:00)
benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrátenie tovaru    benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 041/20 20 222 (Po-Pi 8:30 - 16:00)
Kategórie
Úvod / Informácie / Kariéra

Kariéra

Obrázok1

Názov projektu: Podpora  zamestnanosti vo firme ELUSIA


Kód projektu v ITMS2014+: 312031U239
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Košický kraj
Výzva: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Zamestnanosť


Špecifický cieľ: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Cieľ projektu: Poskytnúť 12 uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce

Termín realizácie projektu: 10/2019 – 09/2021

Cieľové skupiny
1. Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
2. Osoby vo veku nad 50 rokov  

Hlavná aktivita projektu: Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk  

Showroom Elusia Praha

Showroom
Praha

ELUSIA CZ, s.r.o., 
Sázavská 30
120 00 Praha 2
Česká republika
 
T: +420 210 012 013
 
Showroom Elusia Košice

Showroom
Košice

ELUSIA, s.r.o., 
Hrnčiarska 2/A
040 01 Košice
Slovenská republika
 
T: 055 22 89 001