benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrátenie tovaru    benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 041/20 20 222 (Po-Pi 8:30 - 16:00)
benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrátenie tovaru    benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 041/20 20 222 (Po-Pi 8:30 - 16:00)
Menu Search
Close
Kategórie

Podmienky súťaže na FB

ŠTATÚT SÚŤAŽE

„Navštív náš showroom v Košiciach, nájdi heslo na zrkadle a vyhraj svietidlo do 300 eur”


Preambula

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje

podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je:

ELUSIA s.r.o. 

Tatranská 3110/10

010 08 Žilina, Slovensko

IČO: 46345515

DIČ: 2023338262

IČ DPH: SK2023338262

ČSOB :IBAN SK19 7500 0000 0040 1436 3716


II. Čas konania súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie

od 16.9.2020 do 29.11.2020

Vyhlásenie výhercu súťaže sa uskutoční nasledujúci deň po ukončení súťaže – 30.11.2020, a to náhodným výberom počas losovania so správnou odpoveďou presného hesla.


III. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže „Navštív náš showroom v Košiciach, nájdi heslo na zrkadle a vyhraj svietidlo do 300 eur” môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá k statusu súťaže na FB stránke ELUSIA- svet svetiel  v čase konania súťaže, podľa presne stanovených pravidiel, zverejní do správy (messengeru) správnu odpoveď- presne uvedené heslo, napísané na jednom zo zrkadiel v showroome v Košiciach. Zároveň sa súťažiaci musí stať fanúšikom facebook stránky ELUSIA- svet svetiel a súťažný príspevok zdieľať na svojej časovej osi.

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do výberu. Výherca bude len jeden. Ostatní, ktorý náš showroom v Košiciach navštívia získanú cenu útechy vo forme zľavy.


IV. Pravidlá súťaže

Podmienky účasti v súťaži :

Účastníkom súťaže „Navštív náš showroom v Košiciach, nájdi heslo na zrkadle a vyhraj svietidlo do 300 eur” môže byť len osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá k statusu súťaže na  FB stránke ELUSIA- svet svetiel v čase konania súťaže, podľa presne stanovených pravidiel, napíše do správy (messengeru) správnu odpoveď- presne heslo napisané na jednom zo zrkadiel v showroome v Košiciach. Zároveň sa súťažiaci musí stať fanúšikom facebook stránky ELUSIA- svet svetiel a súťažný príspevok zdieľať na svojej časovej osi.

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do výberu. Výherca bude len jeden vyžrebovaný. Ostatní, ktorý náš showroom v Košiciach navštívia získanú cenu útechy vo forme zľavy.


V. Výhry v súťaži

Výherca v súťaži vyhráva nepeňažnú výhru vo forme vyčíslenej zľavy na nákup v e-shope na stránke www.elusia.sk 

300 eur zľava na jeden druh ľubovoľného svietidla podľa aktuálnej ponuky v e-shope ELUSIA

 VI. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

1. Vyhlásenie výhercu súťaže bude nasledujúci deň po ukončení súťaže. Výherca súťaže bude v súlade s podmienkami súťaže oboznámený písomne prostredníctvom FB správy a zverejnenia videa o priebehu žrebovania na FB stránke ELUSIA-svet svetiel.

2. Vyhlasovateľ oznámi výhercovi predmet výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.

5. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.


V. Súhlas so zverejnením údajov

Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na facebook stránke ELUSIA- svet svetiel a v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email  pre účely doručenia výhry.

Súhlas je udelený na dobu trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou ELUSIA, s.r.o.. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným vyhlasovateľovi súťaže.


VI. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.

2. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na facebook stránke  ELUSIA-svet svetiel.


VII. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu.

2. Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.

3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu.

4. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.

5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

6. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.

7. Štatút je zverejnený na stránke https://www.elusia.sk/


V Žiline, 16.9.2020


Zdielať článok
Katarína Špaková
Marketing


Katarína zastrešuje marketingové aktivity, ktorých cieľom je zviditeľnenie a propagácia spoločnosti. Zapĺňa magazín aj poradňu zaujímavými článkami, v ktorých sa dozviete kam aké svietidlo umiestniť a tiež rozvoj novodobej technológie v oblasti osvetlenia. 

Spýtajte sa nás

Ing. Juraj Peťovka
Poradím s výberom aj s technickými otázkami.
041/20 20 222

Štítky

#Nova Luce#Farba svetla#vonkajšie osvetlenie#LED #Svietivosť#AZzardo#svetelný zdroj#stmievanie#IP krytie#žiarovka#LED modul#centrálne osvetlenieZobraziť všetky
Showroom Elusia Praha

Showroom
Praha

ELUSIA CZ, s.r.o., 
Sázavská 30
120 00 Praha 2
Česká republika
 
T: +420 210 012 013
 
Showroom Elusia Košice

Poradenstvo a konzultácie 

ELUSIA, s.r.o., 
Vysokoškolákov 10, Žilina
Slovenská republika
T: 041 20 20 222
 
LAMELIO

Kysucká 3, Žilina
T: 02 229 111 38
E: ahoj@lamelio.sk